O projekcie

„Najlepszy czas na aktywność!” 

Projekt współfinansowany ze środków EFS+,  w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE

Logo projektu

Dla kogo

Projekt skierowany jest do 60 kobiet:

  • biernych zawodowo*, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne),
  • w wieku 18-59 lat,
  • z terenu RMR, zamieszkujące na obszarze miasta Radom lub Kozienice (zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),

W szczególności kobiety bierne zawodowo z wykształceniem maksymalnie średnim i niższym oraz w wieku do 30 lat.

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w 6 edycjach w okresie od 04.2024 do 09.2024.

     

Do udziału w rekrutacji zapraszamy 60 kobiet:

  • biernych zawodowo, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne),
  • w wieku 18-59 lat,
  • z terenu RMR, zamieszkujące na obszarze miasta Radom lub Kozienice (zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),

W szczególności kobiety bierne zawodowo z wykształceniem maksymalnie średnim i niższym oraz w wieku do 30 lat.

          

W zakładce "Do pobrania" znajdują się dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji.